Goldfish / Złota rybka

Perfect for beginners and for those who want to practice colour changing. Also perfect for a gift (can you believe it’s really able to make your wishes come true? ;))

Świetny projekt dla początkujących i dla tych, którzy chcą poćwiczyć zmianę kolorów w robótce. A przy okazji jest idealna na prezent (uwierzycie, że potrafi spełniać życzenia? ;))

Do you want to know the story about this goldfish? Well, we have some family in Sweden and my husband’s grandmother usually sends them postcards and letters. One day she asked me if I could make a toy for Hugo from Sweden, who’s 2 years old. The toy had to be small and flat (to put it in an envelope). “It has to be a goldfish” – she said – “it will make all Hugo’s wishes could come true”. And there it is – little goldfish for Hugo. Oh, grandma gave me also some gold thread from her drawer, you can see it in the pictures.

What do you need?
- yarn in two colours (in my project it’s Alize Bella and some unknown gold thread)
- crochet 3 mm
- yellow safety eyes 8 mm
- a bit of polyester fiberfill

Amigurumi size: 10 cm long and 6 cm high

sc – single crochet
hdc – half double crochet
dc – double crochet
inc – increase (two sc in one stitch)
dec – decrease (one sc in two stitches)

Colour A – main colour (for example yellow or orange)
Colour B – second colour (for example gold or purple)

BODY (start with Color A):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (1 sc, inc) repeat 3 times (9)
3: (2 sc, inc) repeat 3 times (12)
4: (3 sc, inc) repeat 3 times (15)
5: (4 sc, inc) repeat 3 times (18)
6: (5 sc, inc) repeat 3 times (21)
7: (6 sc, inc) repeat 3 times (24)
8: (7 sc, inc) repeat 3 times (27)
9: (8 sc, inc) repeat 3 times (30)
10: 30 sc, change to Colour B
11: 30 sc, change to Colour A
12-14: 30 sc (3 rounds), change to Colour B
15-16: 30 sc (2 rounds), change to Colour A
17-18: 30 sc (2 rounds), change to Colour B
19: 30 sc, change to Colour A, insert safety eyes symmetrically between 7 and 8 round, make the colour-changing place the top of your fish
20: 30 sc
21: (3 sc, dec) repeat 6 times (24)
22: (2 sc, dec) repeat 6 times (18), stuff the body
23: (1 sc, dec) repeat 6 times (12), add some more stuffing
24: (dec) repeat 6 times (6), here is the place where the tail begins
25: (inc) repeat 6 times (12)
26: (inc) repeat 12 times (24)
27: (3 sc, inc) repeat 6 times (30)
28: (4 sc, inc) repeat 6 times (36)
29: 36 sc, cut off the yarn

FIN (colour A):
Insert the hook in  a place of colour changing (you can see in in the picture) and crochet in the line
1: 2 dc in first stitch
2: 2 dc in next stitch
3: 2 dc in next stitch
4: 2 hdc in next stitch
5: 2 sc in next stitch
6: 2 sc in next stitch
7: 2 sc in next stitch, cut of the yarn.

Hide all the threads inside a fish. Now you can make a wish :)

This pattern is a property of Kotki Dwa. Copying and selling the pattern is forbidden. If you want to share, use the link for this page. Leave a comment, if you like this pattern.ZŁOTA RYBKA - schemat 

Chcecie poznać historię złotej rybki? Mamy rodzinę w Szwecji, do której babcia mojego męża wysyła często listy i kartki pocztowe. Pewnego razu zapytała mnie, czy wydziergałabym zabawkę dla dwuletniego Hugona ze Szwecji. Zabawka miała być malutka i w miarę płaska (żeby zmieścić ją w kopercie). Babcia zaproponowała więc złotą rybkę, która spełni wszystkie życzenia Hugona. Tak powstał ten prosty projekt. Warto dodać, że babcia dała mi też przechowywaną w szufladzie złotą nitkę, którą możecie zobaczyć na zdjęciach.

Co będzie potrzebne?
włóczka w dwóch kolorach (u mnie Alize Bella i złota nitka nieznanego pochodzenia)
- szydełko 3 mm
- żółte bezpieczne oczy 8 mm
- troch kulki silikonowej na wypełnienie

Rozmiar maskotki: 10 cm długości i 6 cm wysokości

płs – półsłupek
pn – półsłupek nawijany
sł – słupek
inc – increase, zwiększenie liczby oczek (przerabiamy 2 półsłupki w jednym oczku)
dec – decrease, zmniejszenie liczby oczek (przerabiamy 1 półsłupek w dwóch oczkach)

Kolor A – kolor główny (u mnie żółty lub pomarańczowy)
Kolor B – drugi kolor (u mnie fioletowy lub złoty)

CIAŁO (zaczynamy kolorem A):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (1 płs, inc) powtórz 3 razy (9)
3: (2 płs, inc) powtórz 3 razy (12)
4: (3 płs, inc) powtórz 3 razy (15)
5: (4 płs, inc) powtórz 3 razy (18)
6: (5 płs, inc) powtórz 3 razy (21)
7: (6 płs, inc) powtórz 3 razy (24)
8: (7 płs, inc) powtórz 3 razy (27)
9: (8 płs, inc) powtórz 3 razy (30)
10: 30 płs, zmiana na kolor B
11: 30 płs, zmiana na kolor A
12-14: 30 płs (3 okrążenia), zmiana na kolor B
15-16: 30 płs (2 okrążenia), zmiana na kolor A
17-18: 30 płs (2 okrążenia), zmiana na kolor B
19: 30 płs, zmiana na kolor A, zamontuj bezpieczne oczy symetrycznie między 7 a 8 okrążeniem, miejsce zmiany kolorów powinno znaleźć się na górze rybki
20: 30 płs
21: (3 płs, dec) powtórz 6 razy (24)
22: (2 płs, dec) powtórz 6 razy (18), włóż wypełnienie
23: (1 płs, dec) powtórz 6 razy (12), dodaj jeszcze troche wypełnienia
24: (dec) powtórz 6 razy (6), w tym miejscu rozpoczyna się ogon ryby
25: (inc) powtórz 6 razy (12)
26: (inc) powtórz 12 razy (24)
27: (3 płs, inc) powtórz 6 razy (30)
28: (4 płs, inc) powtórz 6 razy (36)
29: 36 płs, utnij nitkę

PŁETWA (kolor A):
Wbij szydełko w miejsce, gdzie następowała zmiana koloru (żeby zamaskować przejście kolorów), szydełkuj wzdłuż linii wyznaczonej przez łączenia kolorów.
1: 2 sł w pierwsze oczko
2: 2 sł w następne oczko
3: 2 sł w następne oczko
4: 2 pn w następne oczko
5: 2 płs w następne oczko
6: 2 płs w następne oczko
7: 2 płs w następne oczko, utnij nitkę.
Schowaj końcówki nitek w środku rybki… i pomyśl życzenie :)

Uwaga! Schemat jest własnością Kotki Dwa. Kopiowanie i sprzedawanie schematu jest zabronione. Jeśli chcesz się nim podzielić, udostępnij link do bloga. A jeśli podoba Ci się wzór, zostaw komentarz :)


Komentarze

  1. O rybka! Zrobię kotkom zamiast myszek.
    Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz