Minty the Rabbit / Króliczek Miętusek

Uwielbiam proste i symetryczne projekty. Miętowy króliczek w ogrodniczkach nie dość że wygląda uroczo, to jeszcze nie wymaga zbyt wiele szycia. A ogrodniczki można bez problemu zdjąć!

I love simple and symmetrical projects. This minty rabbit in dungarees looks adorable, and also doesn’t need too much sewing. And this little shorts are removable!

What do you need?
- for body – mint yarn (Alize Bella no 266) and crochet 3 mm
- for shorts – a bit thicker blue yarn (Yarn Art Yeans no 17) and crochet 3,75 mm

- black safety eyes 8 mm
- 2 little buttons
- polyester fiberfill

Amigurumi size: 25 cm

ch – chain
sc – single crochet
inc – increase (two sc in one stitch)
dec – decrease (one sc in two stitches)

The body is one part (no sewing, yay!). Start crocheting with legs, then go on with belly and finish with the head. Stuff as you go!

LEGS:
1: 8 sc in magic ring (8)
2: (inc) repeat 8 times (16)
3-14: 16 sc (12 rounds)
15: inc, inc, 14 sc (18)
16: 1 sc, inc, inc, 15 sc (20)
17: 2 sc, inc, inc, 16 sc (22)
18: 3 sc, inc, inc, 17 sc (24)

Make two legs. Cut the yarn in first leg, continue crocheting with yarn from the second leg. You should first fit the legs symmetrically (the “increases” in the middle) and then work around both legs now, to make a belly.

BELLY:
19: 48 sc (around two legs)
20-24: 48 sc (5 rounds)
25: 15 sc, dec, 22 sc, dec, 7 sc (46)
26: 15 sc, dec, 21 sc, dec, 6 sc (44)
27: 14 sc, dec, 20 sc, dec, 6 sc (42)
28: 14 sc, dec, 19 sc, dec, 5 sc (40)
29: 13 sc, dec, 18 sc, dec, 5 sc (38)
30: 13 sc, dec, 17 sc, dec, 4 sc (36)
31: 12 sc, dec, 16 sc, dec, 4 sc (34)
32: 12 sc, dec, 15 sc, dec, 3 sc (32)
33: 11 sc, dec, 14 sc, dec, 3 sc (30)
34: 11 sc, dec, 13 sc, dec, 2 sc (28)
35: 10 sc, dec, 12 sc, dec, 2 sc (26)
36: 10 sc, dec, 11 sc, dec, 1 sc (24)
37: 9 sc, dec, 10 sc, dec, 1 sc (22)
38: 9 sc, dec, 9 sc, dec (20)
39: 8 sc, dec, 8 sc, dec (18)
40-41: 18 sc, here is where the head begins

HEAD:
42: (2 sc, inc) repeat 6 times (24)
43: (3 sc, inc) repeat 6 times (30)
44: (4 sc, inc) repeat 6 times (36)
45: (5 sc, inc) repeat 6 times (42)
46-52: 42 sc (7 rounds)
53: (5 sc, dec) repeat 6 times (36), place safety eyes between 49 and 50 round
54: (4 sc, dec) repeat 6 times (30)
55: (3 sc, dec) repeat 6 times (24)
56: (2 sc, dec) repeat 6 times (18)
57: (1 sc, dec) repeat 6 times (12)
58: (dec) repeat 6 times (6), cut off the yarn

EARS (make two):
1: 4 sc in magic ring (4)
2: 4 sc (4)
3: 1 sc, inc, 1 sc, inc (6)
4: 2 sc, inc, 2 sc, inc (8)
5: 3 sc, inc, 3 sc, inc (10)
6: 4 sc, inc, 4 sc, inc (12)
7-9: 12 sc (3 rounds)
10: 5 sc, inc, 5 sc, inc (14)
11-16: 14 sc (6 rounds)
17: 5 sc, dec, 5 sc, dec (12)
18: 12 sc
19: fold and sew with sc (6), leave a tail for sewing

ARMS (make two):1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3-14: 12 sc (12 rounds)
15: 4 sc, dec, 4 sc, dec (10), stuff lightly
16-21: 10 sc (6 rounds)
22: fold and sew with sc (5), leave a tail for sewing


TAIL: 
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4-5: 18 sc (2 rounds)
6: (1 sc, dec) repeat 6 times (12), stuff lightly
7: (dec) repeat 6 times (6), leave a tail


DUNGAREES – start with legs
0: 18 chains and make a circle
1: 18 sc
2-4: 18 sc

Make two legs, then continue crocheting with the yarn from second leg, crochet around both legs:

5: 36 sc around both legs
6-9: 36 sc (4 rounds)
10: (4 sc, dec) repeat 6 times (30)
11: 30 sc
12: 4 slip stitches, reverse
13: 1 ch, 7 sc, reverse
14-17: 1 ch, 7 sc, reverse (4 rounds)
18: 24 ch, then sc In 18th chain (6 chains back) and 17 sc in next chains

Add the buttons – one of them will help to button up the belt around the neck.

Now you can sew all the things together and decorate your rabbit’s face. Put the dungarees on your amigurumi if you want to get it dressed ;)

This pattern is a property of Kotki Dwa. Copying and selling the pattern is forbidden. If you want to share, use the link for this page. Don’t forget to leave a comment!


KRÓLICZEK MIĘTUSEK – schemat

Co będzie potrzebne:
- na ciałko – miętowa włóczka (u mnie Alize Bella nr 266) i szydełko 3 mm
- na ogrodniczki – troche grubsza niebieska włóczka (u mnie Yarn Art Yeans nr 17) i szydełko 3,75 mm
- czarne bezpieczne oczy 8 mm
- 2 małe guziki
- kulka silikonowa na wypełnienie

Rozmiar maskotki: 25 cm

o – oczko łańcuszka
płs – półsłupek w jedno oczko poprzedniego rzędu)
inc – increase, zwiększenie liczby oczek (przerabiamy 2 półsłupki w jednym oczku)
dec – decrease, zmniejszenie liczby oczek (przerabiamy 1 półsłupek w dwóch oczkach)

Ciało króliczka to jedna część (mniej szycia, hurra!). Zaczynamy szydełkować od nóg, płynnie przechodzimy do brzuszka i kończymy na głowie.

NOGI:
1: 8 płs w magic ring (8)
2: (inc) powtórz 8 razy (16)
3-14: 16 płs (12 okrążeń)
15: inc, inc, 14 płs (18)
16: 1 płs, inc, inc, 15 płs (20)
17: 2 płs, inc, inc, 16 płs (22)
18: 3 płs, inc, inc, 17 płs (24)

Przygotuj dwie nogi. W pierwszej utnij nitkę, dalej szydełkuj przy użyciu nitki z drugiej nogi. Ułóż nogi symetrycznie („rozszerzane” części po środku). Teraz szydełkujemy dookoła obydwu nóg, w naturalny sposób tworząc brzuszek:

BRZUSZEK:
19: 48 płs (dookoła dwóch  nóg)
20-24: 48 płs (5 okrążeń)
25: 15 płs, dec, 22 płs, dec, 7 płs (46)
26: 15 płs, dec, 21 płs, dec, 6 płs (44)
27: 14 płs, dec, 20 płs, dec, 6 płs (42)
28: 14 płs, dec, 19 płs, dec, 5 płs (40)
29: 13 płs, dec, 18 płs, dec, 5 płs (38)
30: 13 płs, dec, 17 płs, dec, 4 płs (36)
31: 12 płs, dec, 16 płs, dec, 4 płs (34)
32: 12 płs, dec, 15 płs, dec, 3 płs (32)
33: 11 płs, dec, 14 płs, dec, 3 płs (30)
34: 11 płs, dec, 13 płs, dec, 2 płs (28)
35: 10 płs, dec, 12 płs, dec, 2 płs (26)
36: 10 płs, dec, 11 płs, dec, 1 płs (24)
37: 9 płs, dec, 10 płs, dec, 1 płs (22)
38: 9 płs, dec, 9 płs, dec (20)
39: 8 płs, dec, 8 płs, dec (18)
40-41: dalej 18 płs

GŁOWA:
42: (2 płs, inc) powtórz 6 razy (24)
43: (3 płs, inc) powtórz 6 razy (30)
44: (4 płs, inc) powtórz 6 razy (36)
45: (5 płs, inc) powtórz 6 razy (42)
46-52: dalej 42 płs (7 okrążeń)
53: (5 płs, dec) powtórz 6 razy (36), zamontuj bezpieczne oczy między 49 a 50 okrążeniem
54: (4 płs, dec) powtórz 6 razy (30)
55: (3 płs, dec) powtórz 6 razy (24)
56: (2 płs, dec) powtórz 6 razy (18)
57: (1 płs, dec) powtórz 6 razy (12)
58: (dec) powtórz 6 razy (6), utnij nitkę

USZY (dwie sztuki):
1: 4 płs w magic ring (4)
2: dalej 4 płs (4)
3: 1 płs, inc, 1 płs, inc (6)
4: 2 płs, inc, 2 płs, inc (8)
5: 3 płs, inc, 3 płs, inc (10)
6: 4 płs, inc, 4 płs, inc (12)
7-9: dalej 12 płs (3 okrążenia)
10: 5 płs, inc, 5 płs, inc (14)
11-16: dalej 14 płs (6 okrążeń)
17: 5 płs, dec, 5 płs, dec (12)
18: 12 płs
19: złóż na pół i zszyj półsłupkami (6), zostaw nitkę do zszycia

RĘCE (dwie sztuki):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3-14: dalej 12 płs (12 okrążeń)
15: 4 płs, dec, 4 płs, dec (10), wypełnij lekko
16-21: dalej 10 płs (6 okrążeń)
22: złóż na pół i zszyj półsłupkami (5), zostaw nitkę do zszycia

OGONEK: 
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4-5: dalej 18 płs (2 okrążenia)
6: (1 płs, dec) powtórz 6 razy (12)
7: (dec) powtórz 6 razy (6), zostaw nitkę

OGRODNICZKI – zacznij od nogawek
0: zrób 18 oczek łańcuszka i połącz je w kółko
1: 18 płs w każde oczko łańcuszka
2-4: dalej 18 płs

Przygotuj dwie nogawki, a następnie szydełkuj dookoła obydwu nogawek:

5: 36 płs dookoła obydwu nogawek
6-9: dalej 36 płs (4 okrążenia)
10: (4 płs, dec) powtórz 6 razy (30)
11: dalej 30 płs
12: 4 oczka ścisłe, odwróć robótkę
13: 1 o, 7 płs, odwróć robótkę
14-17: 1 o, 7 płs, odwróć (4 okrążenia)
18: 24 o, a następnie płs w 18-ste oczko łańcuszka (czyli 6 oczek wstecz), a dalej 17 płs w kolejne oczka

Przyszyj guziki – jeden z nich będzie służył do zapinania paska dookoła szyi.

Zszyj wszystkie części razem, wyszyj nosek i brwi. Załóż ogrodniczki królikowi, jeśli chcesz, żeby był ubrany ;)

Schemat jest własnością Kotki Dwa. Kopiowanie i sprzedawanie schematu jest zabronione. Jeśli chcesz się podzielić pomysłem, udostępnij link do strony. Zapraszam do pozostawiania komentarzy!


Komentarze

  1. Śliczny ten Miętek! Dziękuję za wzór, zapisuję.
    Pozdrawiam serdecznie.

    OdpowiedzUsuń
  2. Kocham cię za to że napisałaś wzór po angielsku :)

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz