Easter chicken and rabbit / Wielkanocny kurczaczek i zajączek


Do koszyczków wielkanocnych wkładamy zwykle jedzenie, ale zawsze lądują tam też świąteczne dekoracje. W moim koszyczku w tym roku znajdzie się szydełkowy kurczaczek i zajączek.

There is a tradition in Poland to make Easter baskets – we take them to church on Saturday before Easter. In baskets there is some food (eggs, bread, sausage, salt and pepper) that we can eat for breakfast next day and some decorations. This year I will put into my basket crochet chicken and rabbit.

What do you need?
- yarn in two colours: yellow for chicken and beige for rabbit (I used Alize Bella)
- crochet 3 mm
- black safety eyes 8 mm
- polyester fiberfill

sc – single crochet
inc – increase (two sc in one stitch)
dec – decrease (one sc in two stitches)

BODY AND HEAD (it’s the same for chicken and for rabbit):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4: (2 sc, inc) repeat 6 times (24)
5: (3 sc, inc) repeat 6 times (30)
6: (4 sc, inc) repeat 6 times (36)
7: (5 sc, inc) repeat 6 times (42)
8: (6 sc, inc) repeat 6 times (48)
9-14: 48 sc – 6 rounds
15: (6 sc, dec) repeat 6 times (42)
16: (5 sc, dec) repeat 6 times (36)
17: (4 sc, dec) repeat 6 times (30)
18: (3 sc, dec) repeat 6 times (24)
19: (2 sc, dec) repeat 6 times (18), stuff firmly
20: (2 sc,  inc) repeat 6 times (24)
21: (3 sc, inc) repeat 6 times (30)
22: (4 sc, inc) repeat 6 times (36)
23-28: 36 sc – 6 rounds
29: (4 sc, dec) repeat 6 times (30), install safety eyes between 34 and 35 round
30: (3 sc, dec) repeat 6 times (24)
31: (2 sc, dec) repeat 6 times (18), stuff again
32: (1 sc, dec) repeat 6 times (12), add more stuffing
33: (dec) repeat 6 times (6)

RABBIT EARS:
1: 6 sc in magic ring (6)
2: 2 sc, inc, 2 sc, inc (8)
3: 8 sc
4: 3 sc, inc, 3 sc, inc (10)
5-7: 10 sc – 3 rounds
8: 4 sc, inc, 4 sc, inc (12)
9: 12 sc
10: (1 sc, dec) repeat 4 times (8)
11: fold and sew with sc (4), leave a tail for sewing

RABBIT TAIL:
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: 12 sc, stuff lightly
4: (dec) repeat 6 times (6), leave a tail for sewing

If making a chicken – embroider red nose and make the crest with single crochets. If making a rabbit – embroider pink nose, then fasten ears and tail.

This pattern is a property of Kotki Dwa. Copying and selling the pattern is forbidden. If you want to share, use the link for this page. If you like the pattern, leave a comment please :)


WIELKANOCNY KURCZACZEK I ZAJĄCZEK – schemat

Co będzie potrzebne
- włóczka w dwóch kolorach: żółta na kurczaczka i beżowa na zajączka (u mnie Alize Bella)
- szydełko 3 mm
- czarne bezpieczne oczy 8 mm
- kulka silikonowa

płs – półsłupek
inc – increase, zwiększenie liczby oczek (przerabiamy 2 półsłupki w jednym oczku)
dec – decrease, zmniejszenie liczby oczek (przerabiamy 1 półsłupek w dwóch oczkach)

CIAŁO I GŁOWA (takie same dla kurczaczka i zajączka):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4: (2 płs, inc) powtórz 6 razy (24)
5: (3 płs, inc) powtórz 6 razy (30)
6: (4 płs, inc) powtórz 6 razy (36)
7: (5 płs, inc) powtórz 6 razy (42)
8: (6 płs, inc) powtórz 6 razy (48)
9-14: dalej 48 płs – 6 okrążeń
15: (6 płs, dec) powtórz 6 razy (42)
16: (5 płs, dec) powtórz 6 razy (36)
17: (4 płs, dec) powtórz 6 razy (30)
18: (3 płs, dec) powtórz 6 razy (24)
19: (2 płs, dec) powtórz 6 razy (18), wypełnij dość dokładnie
20: (2 płs,  inc) powtórz 6 razy (24)
21: (3 płs, inc) powtórz 6 razy (30)
22: (4 płs, inc) powtórz 6 razy (36)
23-28: dalej 36 płs – 6 okrążeń
29: (4 płs, dec) powtórz 6 razy (30), zamontuj bezpieczne oczy między 34 a 35 okrążeniem
30: (3 płs, dec) powtórz 6 razy (24)
31: (2 płs, dec) powtórz 6 razy (18), ponownie wypełnij
32: (1 płs, dec) powtórz 6 razy (12), dodaj jeszcze trochę wypełnienia
33: (dec) powtórz 6 razy (6)

USZY ZAJĄCZKA:
1: 6 płs w magic ring (6)
2: 2 płs, inc, 2 płs, inc (8)
3: 8 płs
4: 3 płs, inc, 3 płs, inc (10)
5-7: dalej 10 płs – 3 okrążenia
8: 4 płs, inc, 4 płs, inc (12)
9: 12 płs
10: (1 płs, dec) powtórz 4 razy (8)
11: złóż na pół i zszyj półsłupkami (4), zostaw nitkę do zszycia

OGON ZAJĄCZKA:
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: 12 płs, wypełnij lekko
4: (dec) powtórz 6 razy (6), zostaw nitkę do zszycia

Jeśli robicz kurczaczka – wyszyj czerwony nosek i wydziergaj grzebień półsłupkami. Jeśli przygotowujesz zajączka – wyszyj różowy nosek, a następnie przyszyj uszy i ogon.

Uwaga! Schemat jest własnością Kotki Dwa. Kopiowanie i sprzedawanie schematu jest zabronione. Jeśli chcesz się nim podzielić, udostępnij link do bloga. Koniecznie zostaw komentarz! 

Komentarze

Prześlij komentarz