The Tigger / Tygrysek


Kupiliśmy wreszcie książkę z przygodami Kubusia Puchatka. Czytamy oczywiście na dobranoc. Doszłam do wniosku, że mój trzyletni syn jest połączeniem Puchatka i Tygryska… A ponieważ mamy już na półce pluszowego Kubusia i Prosiaczka, przyszła pora na kolejnego przyjaciela!

We’ve finally bought original A.A.Milne’s „Winnie the Pooh” book and started reading in bed. I think my son is a combination of Winnie and Tigger… We already have our own version of Pooh and Piglet, so now it’s time for another friend!
What do you need?
- yarn in four colours: orange, beige, pink and black (in my project it’s Alize Bella)
- crochet 3 mm
- black safety eyes 6 mm
- polyester fiberfill

Amigurumi size: about 19 cm

sc – single crochet
inc – increase (two sc in one stitch)
dec – decrease (one sc in two stitches)

HEAD (start with beige yarn):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4: (2 sc,  inc) repeat 6 times (24)
5: (3 sc, inc) repeat 6 times (30),
6: (4 sc, inc) repeat 6 times (36), change colour to orange
7: (5 sc, inc) repeat 6 times (42)
8: (6 sc, inc) repeat 6 times (48)
9: (7 sc, inc) repeat 6 times (54), install safety eyes between 2 and 3 round (3 stitches break), it looks weird, but will be better when you fasten the nose
10-15: 54 sc (6 rounds)
16: (7 sc, dec) repeat 6 times (48)
17: (6 sc, dec) repeat 6 times (42)
18: (5 sc, dec) repeat 6 times (36)
19: (4 sc, dec) repeat 6 times (30)
20: (3 sc, dec) repeat 6 times (24), stuff the head
21: (2 sc, dec) repeat 6 times (18)
22: (1 sc, dec) repeat 6 times (12), add more stuffing
23: (dec) repeat 6 times (6), cut off the yarn

NOSE (start with pink yarn):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4: 18 sc, change colour to beige
5: (2 sc,  inc) repeat 6 times (24)
6: (3 sc, inc) repeat 6 times (30)
7: (4 sc, inc) repeat 6 times (36)
8: (5 sc, inc) repeat 6 times (42)
9: 42 sc, cut off the yarn, leave a long tail for sewing (stuff while sewing)

EARS (orange):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3-7: 12 sc (5 rounds)
8: fold and sew with sc (6), cur off the yarn, leave a tail

STRIPE ON THE NOSE (orange): 
1: 18 chains and 18 sc in every chain, reverse
3: 1 slip stitch, 16 sc, reverse
4: 1 slip stitch, 14 sc, cut off the yarn, leave a tail for sewing

Making the head is quite difficult, good sewing is really important here. At first fasten ears symmetrically. Then place the nose right below the eyes, sew around the nose and add some stuffing until finished. At last fasten the stripe on the top side of the nose (also right below the eyes). Add the smile and eyebrows using black yarn. Now the head will look more like a tiger’s head ;)

BODY (orange):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4: (2 sc,  inc) repeat 6 times (24)
5: (3 sc, inc) repeat 6 times (30)
6: (4 sc, inc) repeat 6 times (36)
7: (5 sc, inc) repeat 6 times (42)
8: (6 sc, inc) repeat 6 times (48)
9-12: 48 sc (4 rounds)
13: (6 sc, dec) repeat 6 times (42)
14-17: 42 sc (4 rounds)
18: (5 sc, dec) repeat 6 times (36)
19-22: 36 sc (4 rounds)
23: (4 sc, dec) repeat 6 times (30)
24-27: 30 sc (4 rounds)
28: (3 sc, dec) repeat 6 times (24)
29-32: 24 sc (4 rounds)
33: (2 sc, dec) repeat 6 times (18), stuff the body
34-35: 18 sc (2 rounds), cut off the yarn, leave a long tail for sewing the head

BELLY (beige) – reverse after each round!
1: 18 chains and 18 sc in every chain, reverse
2: 1 ch, 17 sc (18)
3: 1 ch, 1 inc, 14 sc, 1 inc, 1 sc (20)
4: 1 ch, 19 sc (20)
5: 1 ch, 1 dec, 14 sc, 1 dec, 1 sc (18)
6: 1 ch, 17 sc (18)
7: 1 ch, 1 dec, 12 sc, 1 dec, 1 sc (16)
8: 1 ch, 15 sc (16)
9: 1 ch, 1 dec, 10 sc, 1 dec, 1 sc (14)
10: 1 ch, 13 sc (14)
11: 1 ch, 1 dec, 8 sc, 1 dec, 1 sc (12)
12-14: 1 ch, 11 sc (12) – 3 rounds
15: 1 ch, 1 dec, 6 sc, 1 dec, 1 sc (10)
16-18: 1 ch, 9 sc (10) – 3 rounds
19: 1 ch, 1 dec, 4 sc, 1 dec, 1 sc (8)
20: 1 ch, 7 sc (8), cut off the yarn, leave a really long tail (to sew around the belly)

LEGS (orange):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4-8: 18 sc (5 rounds)
9: (1 sc, dec) repeat 6 times (12)
10-14: 12 sc (5 rounds), stuff the leg
15: fold and sew with sc (6), cut off the yarn, leave a tail

ARMS (orange):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (3 sc, inc) repeat 3 times (15)
4-13: 15 sc (10 rounds)
14: (3 sc, dec) repeat 3 times (12)
15-24: 12 sc (10 rounds), stuff the arm
25: fold and sew with sc (6), cut off the yarn, leave a tail

TAIL (orange):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3-16: 12 sc (14 rounds), stuff lightly
17: 10 sc, dec (11)
18-24: 11 sc (7 rounds)
25: 9 sc, dec (10)
26: 10 sc
27: fold and sew with sc (5), cut off the yarn, leave a tail

Now it’s time to sew all parts together. Fasten legs and arms to the body, belly should be fastened between arms and legs. Don’t forget about a tail – It’s stuffed lightly, so you can form any shape you want. At last fasten the head. Remember that the Tigger needs stripes on his body, you can make them with black yarn or with some black material.  

This pattern is a property of Kotki Dwa. Copying and selling the pattern is forbidden. If you want to share, use the link for this page. Leave a comment, if you like the pattern.


TYGRYSEK – schemat

Co będzie potrzebne?
- włóczka w czterech kolorach: pomarańczowym, beżowym, różowym i czarnym (u mnie Alize Bella)
- szydełko 3 mm
- czarne bezpieczne oczy 6 mm
- kulka silikonowa

Rozmiar maskotki: ok. 19 cm

o – oczko łańcuszka
płs – półsłupek
inc – increase, zwiększenie liczby oczek (przerabiamy 2 półsłupki w jednym oczku)
dec – decrease, zmniejszenie liczby oczek (przerabiamy 1 półsłupek w dwóch oczkach)

GŁOWA (zaczynamy kolorem beżowym):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4: (2 płs,  inc) powtórz 6 razy (24)
5: (3 płs, inc) powtórz 6 razy (30),
6: (4 płs, inc) powtórz 6 razy (36), zmień kolor na pomarańczowy
7: (5 płs, inc) powtórz 6 razy (42)
8: (6 płs, inc) powtórz 6 razy (48)
9: (7 płs, inc) powtórz 6 razy (54), zamontuj bezpieczne oczy między 2 a 3 okrążeniem (3 oczka przerwy między jednym a drugim okiem), na tym etapie wygląda to dziwnie, głowa nabierze kształtu, kiedy przyszyjesz pozostałe części
10-15: dalej 54 płs (6 okrążeń)
16: (7 płs, dec) powtórz 6 razy (48)
17: (6 płs, dec) powtórz 6 razy (42)
18: (5 płs, dec) powtórz 6 razy (36)
19: (4 płs, dec) powtórz 6 razy (30)
20: (3 płs, dec) powtórz 6 razy (24), włóż wypełnienie
21: (2 płs, dec) powtórz 6 razy (18)
22: (1 płs, dec) powtórz 6 razy (12), dodaj więcej wypełnienia
23: (dec) powtórz 6 razy (6), utnij nitkę

NOS (zaczynamy kolorem różowym):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4: dalej 18 płs, zmień kolor na beżowy
5: (2 płs, inc) powtórz 6 razy (24)
6: (3 płs, inc) powtórz 6 razy (30)
7: (4 płs, inc) powtórz 6 razy (36)
8: (5 płs, inc) powtórz 6 razy (42)
9: dalej 42 płs, zostaw długą nitkę do przyszycia (wypełnienie będzie wkładane podczas szycia)

USZY (pomarańczowe):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3-7: 12 płs (5 okrążeń)
8: złóż na pół I zszyj półsłupkami (6), zostaw nitkę do przyszycia

PASEK NA NOSIE (pomarańczowy):
1: 18 oczek łańcuszka i 18 płs w każde oczko, odwróć robótkę
3: 1 oczko ścisłe, 16 płs, odwróć robótkę
4: 1 oczko ścisłe, 14 płs, zostaw nitkę do przyszycia

Wykończenie głowy Tygryska nie jest proste, wszystko zależy od dobrego zszycia. Najpierw przymocuj uszy symetrycznie. Umieść nos tuż pod oczami, przyszyj go dookoła, formując pyszczek i wypełniając pod koniec szycia. Przyszyj pasek na górnej części noska (tuż pod oczami). Czarną nitką wyszyj uśmiech i brwi. Teraz całość powinna wyglądać bardziej jak głowa Tygryska ;)

CIAŁO (pomarańczowe):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4: (2 płs, inc) powtórz 6 razy (24)
5: (3 płs, inc) powtórz 6 razy (30)
6: (4 płs, inc) powtórz 6 razy (36)
7: (5 płs, inc) powtórz 6 razy (42)
8: (6 płs, inc) powtórz 6 razy (48)
9-12: dalej 48 płs (4 okrążenia)
13: (6 płs, dec) powtórz 6 razy (42)
14-17: dalej 42 płs (4 okrążenia)
18: (5 płs, dec) powtórz 6 razy (36)
19-22: dalej 36 płs (4 okrążenia)
23: (4 płs, dec) powtórz 6 razy (30)
24-27: dalej 30 płs (4 okrążenia)
28: (3 płs, dec) powtórz 6 razy (24)
29-32: dalej 24 płs (4 okrążenia)
33: (2 płs, dec) powtórz 6 razy (18), stuff the body
34-35: dalej 18 płs (2 okrążenia), zostaw nitkę do przyszycia głowy

BRZUSZEK (beżowy) – odwróć robótkę po każdym rzędzie!
1: 18 oczek łańcuszka i 18 płs w każde oczko, odwróć robótkę
2: 1 o, 17 płs (18)
3: 1 o, 1 inc, 14 płs, 1 inc, 1 płs (20)
4: 1 o, 19 płs (20)
5: 1 o, 1 dec, 14 płs, 1 dec, 1 płs (18)
6: 1 o, 17 płs (18)
7: 1 o, 1 dec, 12 płs, 1 dec, 1 płs (16)
8: 1 o, 15 płs (16)
9: 1 o, 1 dec, 10 płs, 1 dec, 1 płs (14)
10: 1 o, 13 płs (14)
11: 1 o, 1 dec, 8 płs, 1 dec, 1 płs (12)
12-14: 1 o, 11 płs (12) – 3 rzędy
15: 1 o, 1 dec, 6 płs, 1 dec, 1 płs (10)
16-18: 1 o, 9 płs (10) – 3 rzędy
19: 1 o, 1 dec, 4 płs, 1 dec, 1 płs (8)
20: 1 o, 7 płs (8), zostaw naprawdę długą nitkę (brzuszek będzie przyszywany dookoła)

NOGI (pomarańczowe):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4-8: dalej 18 płs (5 okrążeń)
9: (1 płs, dec) powtórz 6 razy (12)
10-14: 12 płs (5 okrążeń), włóż wypełnienie
15: złóż na pół i zszyj półsłupkami (6), zostaw nitkę

RĘKA (pomarańczowa):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (3 płs, inc) powtórz 3 razy (15)
4-13: dalej 15 płs (10 okrążeń)
14: (3 płs, dec) powtórz 3 razy (12)
15-24: 12 płs (10 okrążeń), włóż wypełnienie
25: złóż na pół i zszyj półsłupkami (6), zostaw nitkę

OGON (pomarańczowy):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3-16: dalej 12 płs (14 okrążeń), wypełnij lekko
17: 10 płs, dec (11)
18-24: dalej 11 płs (7 okrążeń)
25: 9 płs, dec (10)
26: dalej 10 płs
27: złóż na pół i zszyj półsłupkami (5), zostaw nitkę

Wreszcie przyszła pora, żeby połączyć wszystkie elementy. Przymocuj symetrycznie nogi i ręce tak, aby Tygrysek mógł swobodnie siedzieć. Brzuszek przyszyj pośrodku, pomiędzy rękami i nogami. Nie zapomnij o ogonie – jest wypełniony lekko, więc można uformować go w dowolny sposób. Na końcu przyszyj głowę.  Tygrysek potrzebuje też pasków, możesz je wyszyć czarną nitką lub na przykład przyszyć paski z kawałków czarnego filcu.

Uwaga! Schemat jest własnością Kotki Dwa. Kopiowanie i sprzedawanie schematu jest zabronione. Jeśli chcesz się nim podzielić, udostępnij link do bloga. Koniecznie zostaw komentarz!

*** SCHEMAT KUBUSIA PUCHATKA ***
*** SCHEMAT PROSIACZKA ***Komentarze

  1. Super! Zapisuję do kolekcji. Dziękuję.
    pozdrawiam serdecznie.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz