Maya the Bee / Pszczółka Maja

Żeby wydziergać tę małą radosną pszczółkę, trzeba się trochę napracować, zwłaszcza przy włosach – ale w końcu pracowitość to domena pszczół!

It will take some time to make this happy bee (especially to make hair) – but actually this is what the bees are: busy!

What do you need?
- four colours of yarn (I used Alize Bella: white no. 55, yellow no. 488, light yellow no. 110 and black no. 60)
- crochet 3 mm
- black safety eyes 8 mm
- polyester cluster filling for stuffing

Amigurumi size: about 25 cm

sc – single crochet
inc – increase (two sc in one stitch)
dec – decrease (one sc in two stitches)

EYES (white yarn)
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12), insert safety eyes, but don’t close them!

HEAD (yellow yarn)
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4: (2 sc,  inc) repeat 6 times (24)
5: (3 sc, inc) repeat 6 times (30)
6: (4 sc, inc) repeat 6 times (36)
7: (5 sc, inc) repeat 6 times (42)
8: (6 sc, inc) repeat 6 times (48)
9-16: 48 sc – 8 rounds, place the yarn eyes with safety eyes between 11 and 12 round
17: (6 sc, dec) repeat 6 times (42)
18: (5 sc, dec) repeat 6 times (36)
19: (4 sc, dec) repeat 6 times (30)
20: (3 sc, dec) repeat 6 times (24)
21: (2 sc, dec) repeat 6 times (18), stuff, cut off the yarn

HAIR – eight parts made with light yellow yarn:

Part 1 and 2: 
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4: (2 sc,  inc) repeat 6 times (24)
5-8: 24 sc – 4 rounds
9: 10 sc, dec, 10 sc, dec (22)
10: 9 sc, dec, 9 sc, dec (20)
11: 8 sc, dec, 8 sc, dec (18)
12-14: 18 sc – 3 rounds
15: fold and sew with sc (9), cut off the yarn, leave a tail

Part 3 and 4:
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4-9: 18 sc – 6 rounds
10: 7 sc, dec, 7 sc, dec (16)
11: 6 sc, dec, 6 sc, dec (14)
12: 5 sc, dec, 5 sc, dec (12)
13-15: 12 sc – 3 rounds
16: fold and sew with sc (6), cut off the yarn, leave a tail

Part 5: 
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4-6: 18 sc – 3 rounds
7: 7 sc, dec, 7 sc, dec (16)
8: 6 sc, dec, 6 sc, dec (14)
9: 14 sc
10: fold and sew with sc (7), cut off the yarn, leave a tail

Part 6 and 7:
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3-6: 12 sc – 4 rounds
7: 4 sc, dec, 4 sc, dec (10)
8: 3 sc, dec, 3 sc, dec (8)
9: 8 sc
10: fold and sew with sc (4), cut off the yarn, leave a tail

Part 8:1: 5 sc in magic ring (5)
2: (inc) repeat 5 times (10)
3-6: 10 sc – 4 rounds
7: 3 sc, dec, 3 sc, dec (8)
8: 8 sc
9: fold and sew with sc (4), cut off the yarn, leave a tail

HORNS (black yarn):
1: 6 sc in magic ring (6)
2-3: 6 sc
4: (dec) repeat 3 times (3)
5-9: 3 sc – 4 rounds, cut off the yarn, leave a tail

Now you can sew all the parts together. To find good positions for hair, use the pins before sewing. Fasten horns at the end. Embroider nose and mouth with black yarn. 

BODY (start with black yarn):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4: (2 sc,  inc) repeat 6 times (24)
5: (3 sc, inc) repeat 6 times (30)
6: (4 sc, inc) repeat 6 times (36)
7: (5 sc, inc) repeat 6 times (42), change yarn colour to yellow
8: (6 sc, inc) repeat 6 times (48)
9-13: 48 sc – 5 rounds, change yarn colour to black
14: 48 sc
15: (6 sc, dec) repeat 6 times (42)
16-19: 42 sc – 4 rounds
20: (5 sc, dec) repeat 6 times (36), change yarn colour to yellow
21-24: 36 sc – 4 rounds
24: (4 sc, dec) repeat 6 times (30)
25: 30 sc, change yarn colour to black
26: 30 sc
27: (3 sc, dec) repeat 6 times (24)
28-29: 24 sc – 2 rounds
30: (2 sc, dec) repeat 6 times (18)
31: 18 sc, change yarn colour to yellow
32: 18 sc, cut off the yarn, leave a long tail for sewing

ARMS (yellow yarn)
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4-6: 18 sc – 3 rounds
7: 7 sc, dec, 7 sc, dec (16)
8: 6 sc, dec, 6 sc, dec (14)
9: 5 sc, dec, 5 sc, dec (12), stuff firmly, don’t add more stuffing later
10-21: 12 sc – 12 rounds
22: fold and sew with sc (6), cut off the yarn, leave a tail

LEGS (yellow yarn):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (1 sc, inc) repeat 3 times (9)
3: 9 sc
4: (2 sc, inc) repeat 3 times (12)
5: 12 sc
6: (3 sc, inc) repeat 3 times (15)
7: 15 sc
8: (4 sc, inc) repeat 3 times (18)
9-11: 18 sc – 3 rounds, stuff the foot, now start crocheting in rows:
12: 12 sc, turn around
13: skip one chain, 10 sc, turn around
14: skip one chain, 8 sc, turn around
15: skip one chain, 6 sc, turn around
16: skip one chain, 4 sc – you’ve made the heel, now you can crochet around again
17: 18 sc around the heel
18: (1 sc, dec) repeat 6 times (12)
19-28: 12 sc – 10 rounds, stuff the leg lightly, cut off the yarn, leave a tail

WINGS (white yarn):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4: (2 sc,  inc) repeat 6 times (24)
5-8: 24 sc – 4 rounds
9: 20 sc, dec, dec (22)
10: 20 sc, dec (21)
11: 19 sc, dec (20)
12: 18 sc, dec (19)
13: 17 sc, dec (18)
14: 16 sc, dec (17)
15: 15 sc, dec (16)
16: 14 sc, dec (15)
17: 13 sc, dec (14)
18: 12 sc, dec (13)
19: 11 sc, dec (12)
20: fold and sew with sc (6), cut off the yarn, leave a tail

Sew all the parts together and enjoy your happy bee :)

This pattern is a property of Kotki Dwa. Copying and selling the pattern is forbidden. If you want to share, use the link for this page. Please leave a comment ;)


PSZCZÓŁKA MAJA – SCHEMAT

Co będzie potrzebne?
- cztery kolory włóczki (u mnie tradycyjnie Alize Bella: biała nr 55, żółta nr 488, jasnożółta nr 110 i czarna nr 60)
- szydełko 3 mm
- czarne bezpieczne oczy 8 mm
- kulka silikonowa na wypełnienie

Rozmiar maskotki: ok. 25 cm

płs – półsłupek
inc – increase, zwiększenie liczby oczek (przerabiamy 2 półsłupki w jednym oczku)
dec – decrease, zmniejszenie liczby oczek (przerabiamy 1 półsłupek w dwóch oczkach)

OCZY (białe)
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12), włóż bezpieczne oczy, ale nie zamykaj ich!

GŁOWA (żółta)
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4: (2 płs, inc) powtórz 6 razy (24)
5: (3 płs, inc) powtórz 6 razy (30)
6: (4 płs, inc) powtórz 6 razy (36)
7: (5 płs, inc) powtórz 6 razy (42)
8: (6 płs, inc) powtórz 6 razy (48)
9-16: dalej 48 płs – 8 okrążeń, umieść oczy z włóczki razem z bezpiecznymi oczami między 11 a 12 okrążeniem
17: (6 płs, dec) powtórz 6 razy (42)
18: (5 płs, dec) powtórz 6 razy (36)
19: (4 płs, dec) powtórz 6 razy (30)
20: (3 płs, dec) powtórz 6 razy (24)
21: (2 płs, dec) powtórz 6 razy (18), wypełnij głowę, utnij nitkę 

WŁOSY – składają się z ośmiu części zrobionych jasnożółtą włóczką:

Części 1 i 2: 
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4: (2 płs, inc) powtórz 6 razy (24)
5-8: dalej 24 płs – 4 okrążenia
9: 10 płs, dec, 10 płs, dec (22)
10: 9 płs, dec, 9 płs, dec (20)
11: 8 płs, dec, 8 płs, dec (18)
12-14: dalej 18 płs – 3 okrążenia
15: złóż na pół i zszyj półsłupkami (9), zostaw nitkę do zszycia

Części 3 i 4:
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4-9: dalej 18 płs – 6 okrążeń
10: 7 płs, dec, 7 płs, dec (16)
11: 6 płs, dec, 6 płs, dec (14)
12: 5 płs, dec, 5 płs, dec (12)
13-15: dalej 12 płs – 3 okrążenia
16: złóż na pół i zszyj półsłupkami (6), zostaw nitkę do zszycia

Część 5: 1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4-6: dalej 18 płs – 3 okrążenia
7: 7 płs, dec, 7 płs, dec (16)
8: 6 płs, dec, 6 płs, dec (14)
9: dalej 14 płs
10: złóż na pół i zszyj półsłupkami (7), zostaw nitkę do zszycia

Części 6 i 7:1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3-6: dalej 12 płs – 4 okrążenia
7: 4 płs, dec, 4 płs, dec (10)
8: 3 płs, dec, 3 płs, dec (8)
9: dalej 8 płs
10: złóż na pół i zszyj półsłupkami (4), zostaw nitkę do zszycia

Część 8:
1: 5 płs w magic ring (5)
2: (inc) powtórz 5 razy (10)
3-6: dalej 10 płs – 4 okrążenia
7: 3 płs, dec, 3 płs, dec (8)
8: dalej 8 płs
9: złóż na pół i zszyj półsłupkami (4), zostaw nitkę do zszycia

CZUŁKI (czarne):
1: 6 płs w magic ring (6)
2-3: dalej 6 płs
4: (dec) powtórz 3 razy (3)
5-9: dalej 3 płs – 4 okrążenia, zostaw nitkę do zszycia

Zszyj wszystkie części głowy. Żeby dobrze rozłożyć włosy, możesz najpierw przymocować je szpilkami. Na końcu przyszyj czułki, wyszyj nos i buzię czarną nitką.

BRZUSZEK (zaczynamy czarnym kolorem):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4: (2 płs, inc) powtórz 6 razy (24)
5: (3 płs, inc) powtórz 6 razy (30)
6: (4 płs, inc) powtórz 6 razy (36)
7: (5 płs, inc) powtórz 6 razy (42), zmień kolor na żółty
8: (6 płs, inc) powtórz 6 razy (48)
9-13: dalej 48 płs – 5 okrążeń, zmień kolor na czarny
14: dalej 48 płs
15: (6 płs, dec) powtórz 6 razy (42)
16-19: dalej 42 płs – 4 okrążenia
20: (5 płs, dec) powtórz 6 razy (36), zmień kolor na żółty
21-24: dalej 36 płs – 4 okrążenia
24: (4 płs, dec) powtórz 6 razy (30)
25: dalej 30 płs, zmień kolor na czarny
26: dalej 30 płs
27: (3 płs, dec) powtórz 6 razy (24)
28-29: dalej 24 płs – 2 okrążenia
30: (2 płs, dec) powtórz 6 razy (18)
31: dalej 18 płs, zmień kolor na żółty
32: dalej 18 płs, utnij włóczkę, zostaw długą nitkę do zszycia z głową

RĘCE (żółte):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4-6: dalej 18 płs – 3 okrążenia
7: 7 płs, dec, 7 płs, dec (16)
8: 6 płs, dec, 6 płs, dec (14)
9: 5 płs, dec, 5 płs, dec (12), wypełnij dość dokładnie, później nie dodawaj już wypełnienia
10-21: dalej 12 płs – 12 okrążeń
22: złóż na pół i zszyj półsłupkami (6), zostaw nitkę do zszycia

NOGI (żółte):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (1 płs, inc) powtórz 3 razy (9)
3: dalej 9 płs
4: (2 płs, inc) powtórz 3 razy (12)
5: dalej 12 płs
6: (3 płs, inc) powtórz 3 razy (15)
7: dalej 15 płs
8: (4 płs, inc) powtórz 3 razy (18)
9-11: dalej 18 płs – 3 okrążenia, wypełnij stopę, zacznij szydełkować w rzędach: 
12: 12 płs, odwróć robótkę
13: pomiń jedno oczko, 10 płs, odwróć robótkę
14: pomiń jedno oczko, 8 płs, odwróć robótkę
15: pomiń jedno oczko, 6 płs, odwróć robótkę
16: pomiń jedno oczko, 4 płs – w ten sposób powstała pięta, teraz wracamy do szydełkowania dookoła:
17: 18 płs dookoła pięty
18: (1 płs, dec) powtórz 6 razy (12)
19-28: dalej 12 płs – 10 okrążeń, wypełnij nogę lekko, zostaw nitkę do zsycia

SKRZYDEŁKA (białe):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4: (2 płs,  inc) powtórz 6 razy (24)
5-8: dalej 24 płs – 4 okrążenia
9: 20 płs, dec, dec (22)
10: 20 płs, dec (21)
11: 19 płs, dec (20)
12: 18 płs, dec (19)
13: 17 płs, dec (18)
14: 16 płs, dec (17)
15: 15 płs, dec (16)
16: 14 płs, dec (15)
17: 13 płs, dec (14)
18: 12 płs, dec (13)
19: 11 płs, dec (12)
20: złóż na pół i zszyj półsłupkami (6), zostaw nitkę do zszycia

Zszyj wszystkie części razem i ciesz się swoją wesołą pszczółką :)

Uwaga! Schemat jest własnością Kotki Dwa. Kopiowanie i sprzedawanie schematu jest zabronione. Jeśli chcesz się nim podzielić, udostępnij link do bloga. Koniecznie zostaw komentarz!


Komentarze

Prześlij komentarz