Leon the Bear / Miś Leon

Zawsze byłam przekonana, że Leon to imię dla lwa, ale kiedy ten miś stanął na mojej półce, od razu wiedziałam, że jest Leonem :)

I always thought that Leon is a name for a lion. But when I saw this little bear, I knew that his name is Leon :)

What do you need?
- four colours of yarn: beige, orange, light yellow and dark yellow (in my work it’s Alize Bella)
- crochet 3 mm
- a bit of black yarn to decorate the muzzle
- brown safety eyes 8 mm
- polyester fiberfill

Amigurumi size: about 15 cm

sc – single crochet
inc – increase (two sc in one stitch)
dec – decrease (one sc in two stitches)

HEAD (beige yarn)
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4: (2 sc,  inc) repeat 6 times (24)
5: (3 sc, inc) repeat 6 times (30)
6: (4 sc, inc) repeat 6 times (36)
7: (5 sc, inc) repeat 6 times (42)
8-14: 42 sc – 7 rounds
15: (5 sc, dec) repeat 6 times (36), install safety eyes between 10 and 11 round
16: (4 sc, dec) repeat 6 times (30)
17: (3 sc, dec) repeat 6 times (24)
18: (2 sc, dec) repeat 6 times (18), stuff and leave a long tail for sewing

MUZZLE (beige yarn)
1: 8 sc in magic ring
2: (inc) repeat 8 times (16)
3: 16 sc, cut off the yarn, leave a tail for sewing

EARS (beige yarn)
1: 6 sc in magic ring
2: (inc) repeat 6 times (12)
3-4: 12 sc – 2 rounds
5: fold and sew with sc (6), leave a tail

LEGS (start with beige yarn)
1: 8 sc in magic ring (8)
2: (inc) repeat 8 times (16)
4-6: 16 sc – 3 rounds, change yarn colour to orange
7: 16 sc in all stitches (16)
8: 14 sc, dec (15)
9-11: 15 sc – 3 rounds
12: (4 sc, inc) repeat 3 times (18)

Make two legs. Cut the yarn in first leg, continue crocheting with yarn from the second leg. You should work around both legs now, to make a body.

BODY
13: 36 sc around both legs (36)
14: (8 sc, inc) repeat 4 times (40)
15-17: 40 sc in all stitches – 3 rounds, change yarn colour to light yellow
18: 40 sc In all stitches
19: 40 sc  in back loops of the previous round
20-21: 40 sc In all stitches – 2 rounds, make sc until the place on the side, under the bear’s arm, then change yarn colour to dark yellow (you can see the place where colours change in the picture)

From this place change yarn colour after every round to make stripes in light and dark yellow:

22 (dark yellow): 40 sc
23 (light yellow): (6 sc, dec) repeat 5 times (35)
24 (dy): 35 sc
25 (ly): (5 sc, dec) repeat 5 times (30)
26 (dy): 30 sc
27 (ly): (4 sc, dec) repeat 5 times (25)
28 (dy): 25 sc
29 (ly): 23 sc, dec (24), stuff legs and body
30 (dy): 24 sc, cut of the dark yellow yarn
31 (ly): (2 sc, dec) repeat 6 times (18)
32-33: 18 sc – 2 rounds, cut off the yarn

TAIL (beige yarn)
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: 12 sc
4: (dec) repeat 6 times (6), leave a tail for sewing

ARMS (start with beige yarn)
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3-4: 12 sc – 2 rounds, change yarn colour to light yellow
5: 12 sc in all stitches
6: 10 sc, dec (11)
7: 9 sc, dec (10)
8-17: 10 sc – 10 rounds
18: fold and sew with sc (5), leave a tail for sewing

Sew all the the parts together, decorate the muzzle and enjoy your Leon Bear :)

This pattern is a property of Kotki Dwa. Copying and selling the pattern is forbidden. If you want to share, use the link for this page. Don’t forget to leave a comment!


MIŚ LEON – schemat

Co będzie potrzebne?
- cztery kolory włóczki: beżowa, pomarańczowa, jasno- i ciemnożółty (gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, ja używam Alize Bella)
- szydełko 3 mm
- odrobina czarnej włóczki do wyszycia noska
- brązowe bezpieczne oczy 8 mm
- kulka silikonowa

Rozmiar maskotki: ok. 15 cm

płs – półsłupek w jedno oczko poprzedniego rzędu)
inc – increase, zwiększenie liczby oczek (przerabiamy 2 półsłupki w jednym oczku)
dec – decrease, zmniejszenie liczby oczek (przerabiamy 1 półsłupek w dwóch oczkach)

GŁOWA (kolor beżowy)
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4: (2 płs,  inc) powtórz 6 razy (24)
5: (3 płs, inc) powtórz 6 razy (30)
6: (4 płs, inc) powtórz 6 razy (36)
7: (5 płs, inc) powtórz 6 razy (42)
8-14: dalej 42 płs – 7 okrążeń
15: (5 płs, dec) powtórz 6 razy (36), zamontuj bezpieczne oczy między 10 a 11 okrążeniem
16: (4 płs, dec) powtórz 6 razy (30)
17: (3 płs, dec) powtórz 6 razy (24)
18: (2 płs, dec) powtórz 6 razy (18), włóż wypełnienie, zostaw długą nitkę do przyszycia

PYSZCZEK (kolor beżowy)
1: 8 płs w magic ring
2: (inc) powtórz 8 razy (16)
3: 16 płs, utnij włóczkę, zostawiając nitkę do przyszycia

USZY (kolor beżowy)
1: 6 płs w magic ring
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3-4: 12 płs – 2 okrążenia
5: złóż na pół I zszyj półsłupkami (6), zostaw nitkę do zszycia

NOGI (zaczynamy kolorem beżowym)
1: 8 płs w magic ring (8)
2: (inc) powtórz 8 razy (16)
4-6: 16 płs – 3 okrążenia, zmień kolor włóczki na pomarańczowy
7: 16 płs (16)
8: 14 płs, dec (15)
9-11: 15 płs – 3 okrążenia
12: (4 płs, inc) powtórz 3 razy (18) 

Przygotuj dwie nogi. Utnij nitkę przy pierwszej, szydełkuj dalej przy użyciu nitki z drugiej nogi. Robótkę przerabiamy dookoła obydwu nóg, w naturalny sposób tworząc brzuszek.

BRZUSZEK
13: 36 płs dookoła obydwu nóg (36)
14: (8 płs, inc) powtórz 4 razy (40)
15-17: 40 płs – 3 okrążenia, zmień kolor włóczki na jasnożółty
18: 40 płs
19: 40 płs w tylne oczka poprzedniego okrążenia
20-21: 40 płs – 2 okrążenia, przerabiaj półsłupki aż dojdziesz do miejsca na boku, dokładnie pod ręką misia, w tym miejscu zmień kolor na ciemnożółty

Od tego miejsca zmieniamy kolor po każdym okrążeniu, tworząc paski z jasnożółtej i ciemnożółtej włóczki:

22 (ciemnożółty): 40 płs
23 (jasnożółty): (6 płs, dec) powtórz 5 razy (35)
24 (c): 35 płs
25 (j): (5 płs, dec) powtórz 5 razy (30)
26 (c): 30 płs
27 (j): (4 płs, dec) powtórz 5 razy (25)
28 (c): 25 płs
29 (j): 23 płs, dec (24), włóż wypełnienie
30 (c): 24 płs, utnij ciemnożółtą nitkę
31 (j): (2 płs, dec) powtórz 6 razy (18)
32-33: 18 płs – 2 okrążenia, utnij nitkę

OGONEK (beżowy)
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: 12 płs
4: (dec) powtórz 6 razy (6), zostaw nitkę do przyszycia

RĘCE (zaczynamy kolorem beżowym)
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3-4: 12 płs – 2 okrążenia, zmień kolor na jasnożółty
5: 12 płs
6: 10 płs, dec (11)
7: 9 płs, dec (10)
8-17: 10 płs – 10 okrążeń
18: złóż na pół i zszyj półsłupkami (5), zostaw nitkę do przyszycia

Zszyj ze sobą wszystkie części maskotki. Wyszyj nosek na pyszczku i ciesz się swoim Misiem Leonem! :)

Uwaga! Schemat jest własnością Kotki Dwa. Kopiowanie i sprzedawanie schematu jest zabronione. Jeśli chcesz się nim podzielić, udostępnij link do bloga. Koniecznie zostaw komentarz!

Miś Leon w błękitnej kolorystyce / Blue version of the Leon Bear

Komentarze

Prześlij komentarz