Eeyore / Kłapouchy

To ostatnia maskotka z naszej leśnej drużyny inspirowanej książką A.A.Milne'a. Ostatnia, ale jednocześnie najbliższa mojemu sercu… to chyba kwestia tej melancholii, bez której nie byłoby Kłapouchego ;) 

Last but not least from our forest family inspired by A.A.Milne's book. But he’s also my favourite... maybe because of his melancholy ;)

What do you need?
- yarn in five colours: blue, lavender, pink, beige and black (in my project it’s Alize Bella)
- crochet 3 mm
- some white and black material for eyes (for example felt)
- polyester fiberfill

Amigurumi size: about 15 cm

ch – chain
sc – single crochet
inc – increase (two sc in one stitch)
dec – decrease (one sc in two stitches)

HEAD (start with beige yarn): 
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4: (2 sc,  inc) repeat 6 times (24)
5: (3 sc, inc) repeat 6 times (30)
6: (4 sc, inc) repeat 6 times (36)
7: (5 sc, inc) repeat 6 times (42)
8: (6 sc, inc) repeat 6 times (48)
9: (7 sc, inc) repeat 6 times (54)
10: (8 sc, inc) repeat 6 times (60)
11-13: 60 sc – 3 rounds
14: (8 sc, dec) repeat 6 times (54)
15: 54 sc
16: (7 sc, dec) repeat 6 times (48)
17: 48 sc, change colour to blue
18: 48 sc
19: (10 sc, dec) repeat 4 times (44)
20: (9 sc, dec) repeat 4 times (40)
21: (8 sc, dec) repeat 4 times (36)
22: (7 sc, dec) repeat 4 times (32)
23: (6 sc, dec) repeat 4 times (28)
24-29: 28 sc – 6 rounds, stuff the head
30: (5 sc, dec) repeat 4 times (24)
31: (2 sc, dec) repeat 6 times (18)
32: (1 sc, dec) repeat 6 times (12), add more stuffing
33: (dec) repeat 6 times (6), cut off the yarn and hide it in the head

EARS (blue): 
1: 4 sc in magic ring (4)
2: 1 sc, inc, 1 sc, inc (6)
3: 2 sc, inc, 2 sc, inc (8)
4: 3 sc, inc, 3 sc, inc (10)
5-8: 10 sc – 4 rounds
9: 4 sc, inc, 4 sc, inc (12)
10-13: 12 sc – 4 rounds
14: 5 sc, inc, 5 sc, inc (14)
15-18: 14 sc – 4 rounds
19: 5 sc, dec, 5 sc, dec (12)
20-23: 12 sc – 4 rounds
24: fold and sew with sc (6)

MIDDLE OF THE EAR (pink) – reverse after each round!
1: 4 chains and 4 sc in all chains, reverse
2-4: 1 ch, 3 sc (4)
5: 1 ch, inc, 2 sc (5)
6-9: 1 ch, 4 sc (5)
10: 1 ch, 1 sc, dec, 1 sc (4)
11-14: 1 ch, 3 sc (4)
15: 1 ch, dec, 1 sc (3)
16-19: 1 ch, 2 sc (3)
20: 1 ch, dec (2), cut of the yarn, leave a long tail and fasten the pink part to the rest of the ear

BODY (blue):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4: (2 sc,  inc) repeat 6 times (24)
5: (3 sc, inc) repeat 6 times (30)
6: (4 sc, inc) repeat 6 times (36)
7: (5 sc, inc) repeat 6 times (42)
8: (6 sc, inc) repeat 6 times (48)
9: (7 sc, inc) repeat 6 times (54)
10: (8 sc, inc) repeat 6 times (60)
11-14: 60 sc – 4 rounds
15: (13 sc, dec) repeat 4 times (56)
16-17: 56 sc – 2 rounds
18: (12 sc, dec) repeat 4 times (52)
19-20: 52 sc – 2 rounds
21: (11 sc, dec) repeat 4 times (48)
22: 48 sc
23: (10 sc, dec) repeat 4 times (44)
24: 44 sc
25: (9 sc, dec) repeat 4 times (40)
26: 40 sc
27: (8 sc, dec) repeat 4 times (36)
28: 36 sc
29: (7 sc, dec) repeat 4 times (32)
30: 32 sc
31: (6 sc, dec) repeat 4 times (28)
32: 28 sc
33: (5 sc, dec) repeat 4 times (24)
34-35: 24 sc – 2 rounds, stuff the body
36: fold and sew with sc (12), cut off the yarn, leave a tail for sewing

BELLY (lavender) – reverse after each round!
1: 18 chains and 18 sc in every chain, reverse
2: 1 ch, 17 sc (18)
3: 1 ch, inc, 14 sc, inc, 1 sc (20)
4-5: 1 ch, 19 sc (20) – 2 rounds
6: 1 ch, inc, 18 sc, inc, 1 sc (22)
7-8: 1 ch, 21 sc (22) – 2 rounds
9: 1 ch, inc, 20 sc, inc, 1 sc (24)
10-15: 1 ch, 23 sc (24) – 6 rounds
16: 1 ch, dec, 18 sc, dec, 1 sc (22)
17: 1 ch, 21 sc (22)
18: 1 ch, dec, 16 sc, dec, 1 sc (20)
19: 1 ch, 19 sc (20)
20: 1 ch, dec, 14 sc, dec, 1 sc (18)
21: 1 ch, 17 sc (18)
22: 1 ch, dec, 12 sc, dec, 1 sc (16)
23: 1 ch, 15 sc (16)
24: 1 ch, dec, 10 sc, dec, 1 sc (14)
25: 1 ch, dec, 8 sc, dec, 1 sc (12)
26-27: 1 ch, 11 sc (12) – 2 rounds, cut off the yarn, leave a really long tail, fasten the belly to the body

LEGS (blue):
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4-9: 18 sc – 6 rounds
10: inc, inc, 16 sc (20)
11: inc, 2 sc, inc, 16 sc (22)
12: inc, 4 sc, inc, 16 sc (24)
13-16: 24 sc – 4 rounds, stuff lightly
17: 5 sc, fold and sew with sc (12), cut off the yarn, leave a tail

ARMS (blue): 
1: 6 sc in magic ring (6)
2: (inc) repeat 6 times (12)
3: (1 sc, inc) repeat 6 times (18)
4-7: 18 sc – 4 rounds
8: 16 sc, dec (17)
9-12: 17 sc – 4 rounds
13: 15 sc, dec (16)
14-17: 16 sc – 4 rounds
18: 14 sc, dec (15)
19-22: 15 sc – 4 rounds, stuff lightly
23: fold and sew with sc (7), cut off the yarn, leave a tail

BOW ON TAIL (pink) – reverse after each round!
1: 12 chains and 12 sc in all chains
2-6: 1 ch, 11 sc (12), leave a tail, form a bow

Now sew the head to the body and fasten ears to the head. I made eyes with felt, but you can also use some other material. Decorate the head with black yarn – make the nose, eyebrows and mane. Crochet about 20 chains with blue yarn and fasten the chain as a tail of Eeyore. Decorate the tail with some black yarn and fasten the bow.

This pattern is a property of Kotki Dwa. Copying and selling the pattern is forbidden. If you want to share, use the link for this page. If you like the pattern, leave a comment please :)


KŁAPOUCHY – schemat

Co będzie potrzebne?
- włóczka w pięciu kolorach: niebieskim, lawendowym, beżowym, różowym i czarnym (u mnie Alize Bella)
- szydełko 3 mm
- czarny i biały filc na oczy
- kulka silikonowa

Rozmiar maskotki: ok. 15 cm

o – oczko łańcuszka
płs – półsłupek
inc – increase, zwiększenie liczby oczek (przerabiamy 2 półsłupki w jednym oczku)
dec – decrease, zmniejszenie liczby oczek (przerabiamy 1 półsłupek w dwóch oczkach)

GŁOWA (zaczynamy kolorem beżowym): 
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4: (2 płs,  inc) powtórz 6 razy (24)
5: (3 płs, inc) powtórz 6 razy (30),
6: (4 płs, inc) powtórz 6 razy (36)
7: (5 płs, inc) powtórz 6 razy (42)
8: (6 płs, inc) powtórz 6 razy (48)
9: (7 płs, inc) powtórz 6 razy (54)
10: (8 płs, inc) powtórz 6 razy (60)
11-13: dalej 60 płs – 3 okrążenia
14: (8 płs, dec) powtórz 6 razy (54)
15: dalej 54 płs
16: (7 płs, dec) powtórz 6 razy (48)
17: 48 płs, zmień kolor na niebieski
18: dalej 48 płs
19: (10 płs, dec) powtórz 4 razy (44)
20: (9 płs, dec) powtórz 4 razy (40)
21: (8 płs, dec) powtórz 4 razy (36)
22: (7 płs, dec) powtórz 4 razy (32)
23: (6 płs, dec) powtórz 4 razy (28)
24-29: dalej 28 płs – 6 okrążeń, wypełnij głowę
30: (5 płs, dec) powtórz 4 razy (24)
31: (2 płs, dec) powtórz 6 razy (18)
32: (1 płs, dec) powtórz 6 razy (12), włóż więcej wypełnienia
33: (dec) powtórz 6 razy (6), utnij włóczkę, nitkę schowaj wewnątrz głowy 

USZY (niebieskie):
1: 4 płs w magic ring (4)
2: 1 płs, inc, 1 płs, inc (6)
3: 2 płs, inc, 2 płs, inc (8)
4: 3 płs, inc, 3 płs, inc (10)
5-8: dalej 10 płs – 4 okrążenia
9: 4 płs, inc, 4 płs, inc (12)
10-13: dalej 12 płs – 4 okrążenia
14: 5 płs, inc, 5 płs, inc (14)
15-18: dalej 14 płs – 4 okrążenia
19: 5 płs, dec, 5 płs, dec (12)
20-23: dalej 12 płs – 4 okrążenia
24: złóż na pół i zszyj półsłupkami (6), zostaw nitkę do zszycia

ŚRODEK UCHA (różowy) – odwróć robótkę po każdym rzędzie!
1: 4 oczka łańcuszka i 4 płs w każde z oczek, odwróć robótkę
2-4: 1 o, 3 płs (4)
5: 1 o, inc, 2 płs (5)
6-9: 1 o, 4 płs (5)
10: 1 o, 1 płs, dec, 1 płs (4)
11-14: 1 o, 3 płs (4)
15: 1 o, dec, 1 płs (3)
16-19: 1 o, 2 płs (3)
20: 1 o, dec (2), utnij włóczkę, zostaw długą nitkę i przyszyj różową część do reszty ucha

CIAŁO (niebieskie):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4: (2 płs,  inc) powtórz 6 razy (24)
5: (3 płs, inc) powtórz 6 razy (30)
6: (4 płs, inc) powtórz 6 razy (36)
7: (5 płs, inc) powtórz 6 razy (42)
8: (6 płs, inc) powtórz 6 razy (48)
9: (7 płs, inc) powtórz 6 razy (54)
10: (8 płs, inc) powtórz 6 razy (60)
11-14: dalej 60 płs – 4 okrążenia
15: (13 płs, dec) powtórz 4 razy (56)
16-17: dalej 56 płs – 2 okrążenia
18: (12 płs, dec) powtórz 4 razy (52)
19-20: dalej 52 płs – 2 okrążenia
21: (11 płs, dec) powtórz 4 razy (48)
22: dalej 48 płs
23: (10 płs, dec) powtórz 4 razy (44)
24: dalej 44 płs
25: (9 płs, dec) powtórz 4 razy (40)
26: dalej 40 płs
27: (8 płs, dec) powtórz 4 razy (36)
28: dalej 36 płs
29: (7 płs, dec) powtórz 4 razy (32)
30: dalej 32 płs
31: (6 płs, dec) powtórz 4 razy (28)
32: dalej 28 płs
33: (5 płs, dec) powtórz 4 razy (24)
34-35: dalej 24 płs – 2 okrążenia, włóż wypełnienie
36: złóż na pół i zszyj półsłupkami (12), utnij włóczkę, zostawiając długą nitkę do zszycia z głową

BRZUSZEK (lawendowy) – odwróć robótkę po każdym rzędzie!
1: 18 oczek łańcuszka i 18 płs w każde z oczek, odwróć robótkę
2: 1 o, 17 płs (18)
3: 1 o, inc, 14 płs, inc, 1 płs (20)
4-5: 1 o, 19 płs (20) – 2 okrążenia
6: 1 o, inc, 18 płs, inc, 1 płs (22)
7-8: 1 o, 21 płs (22) – 2 okrążenia
9: 1 o, inc, 20 płs, inc, 1 płs (24)
10-15: 1 o, 23 płs (24) – 6 okrążeń
16: 1 o, dec, 18 płs, dec, 1 płs (22)
17: 1 o, 21 płs (22)
18: 1 o, dec, 16 płs, dec, 1 płs (20)
19: 1 o, 19 płs (20)
20: 1 o, dec, 14 płs, dec, 1 płs (18)
21: 1 o, 17 płs (18)
22: 1 o, dec, 12 płs, dec, 1 płs (16)
23: 1 o, 15 płs (16)
24: 1 o, dec, 10 płs, dec, 1 płs (14)
25: 1 o, dec, 8 płs, dec, 1 płs (12)
26-27: 1 o, 11 płs (12) – 2 okrążenia, utnij włóczkę, zostawiając bardzo długą nitkę, przyszyj brzuszek do ciała

NOGI (niebieskie):
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4-9: dalej 18 płs – 6 okrążeń
10: inc, inc, 16 płs (20)
11: inc, 2 płs, inc, 16 płs (22)
12: inc, 4 płs, inc, 16 płs (24)
13-16: dalej 24 płs – 4 okrążenia, wypełnij lekko
17: 5 płs, złóż na pół i zszyj półsłupkami (12), utnij włóczkę, zostaw nitkę do zszycia

RĘCE (niebieskie): 
1: 6 płs w magic ring (6)
2: (inc) powtórz 6 razy (12)
3: (1 płs, inc) powtórz 6 razy (18)
4-7: dalej 18 płs – 4 okrążenia
8: 16 płs, dec (17)
9-12: dalej 17 płs – 4 okrążenia
13: 15 płs, dec (16)
14-17: dalej 16 płs – 4 okrążenia
18: 14 płs, dec (15)
19-22: dalej 15 płs – 4 okrążenia, wypełnij lekko
23: złóż na pół i zszyj półsłupkami (7), utnij włóczkę, zostaw nitkę do zszycia

KOKARDA NA OGONIE (różowa) – odwróć robótkę po każdym rzędzie!
1: 12 oczek łańcuszka i 12 płs w każde z oczek
2-6: 1 o, 11 płs (12), zostaw nitkę, uformuj kokardę zwijając nitkę pośrodku
Czas przyszyć głowę do ciała i przymocować uszy do głowy. Jeśli chodzi o oczy, ja wycięłam je z filcu i przytwierdziłam klejem na gorąco, ale można jeteż zrobić innymi sposobami. Głowę ozdabiamy czarną włóczką – wykonujemy w ten sposób nos, brwi i grzywę.
Aby zrobić ogon, zrób około 20 oczek łańcuszka niebieską włóczką, przymocuj na końcu trochę czarnej włóczki i przyszyj kokardę. Twój Kłapouchy jest gotowy!

Uwaga! Schemat jest własnością Kotki Dwa. Kopiowanie i sprzedawanie schematu jest zabronione. Jeśli chcesz się nim podzielić, udostępnij link do bloga. Z kolei pozostawianie komentarzy jest bardzo mile widziane :)


POZOSTAŁE SCHEMATY / OTHER PATTERNS: 
Kubuś Puchatek / Winnie the Pooh
Prosiaczek / The Pigglet
Tygrysek / The Tigger

Komentarze

  1. Cudowny. Dopisuję do kolekcji.
    Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.

    OdpowiedzUsuń
  2. uwielbiam Kłapouchego! Twój jest idealny!

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz